We currently only ship to the Republic of Serbia
but working on adding more countries in the near future

We currently only ship to the Republic of Serbia
but working on adding
more countries in the near future.
ORDER  YOUR  BOTTLE
If you would like Gift Box
1 (1)

Plum Rakia with Herbs
Travarica

Quince Rakia
Rakija od dunje

Plum Rakia Barrique
Rakija od šljive – Barrique

White Rakia – Plum
Bela rakija od šljive

Plum Rakia with Juniper
Klekovača

Apricot Rakia
Rakija od kajsije

Pear Rakia
Rakija od kruške

ORDER  YOUR  BOTTLE
without a gift box
online-sale-no-gift-box

Plum Rakia with Herbs
Travarica

Quince Rakia
Rakija od dunje

Plum Rakia Barrique
Rakija od šljive – Barrique

White Rakia – Plum
Bela rakija od šljive

Plum Rakia with Juniper
Klekovača

Apricot Rakia
Rakija od kajsije

Pear Rakia
Rakija od kruške